Inspiratiehuis

the Soul connection of Art

 

Art is about Life.
Works of art are collective mirrors that reflect all human experience.

They are a bridge to our collective soul and help us to (re) connect with ourselves, others and the greater entity.

 
 
 

Wat brengt het U?

• Aanscherpen van uw waarnemingsvermogen en interpretatie- en redeneervaardigheden
• Op een ontspannen manier reflecteren op eigen waarden, overtuigingen en gedrag
• Van elkaar leren en samen betekenis geven door discussies en uitwisselingen waaraan iedereen kan bijdragen

• Ontwikkelen van een nieuwsgierige en onderzoekende houding met ruimte voor een alternatief standpunt

• Inspiratie: frisse ideeën, oplossingen en kansen zien en delen
• Flexibiliteit in handelen door het leren omgaan met een verscheidenheid aan perspectieven
• Beter samenwerken door meer kennis en begrip van de perspectieven van anderen en hoe deze elkaar aanvullen en versterken

Over Ons

Huis voor reflectie, dialoog en transformatie. Het hart van het huis is een expositieruimte waarbij de kunst van lokale kunstenaars wordt ingezet om de groei, ontwikkeling en verandering van mens en maatschappij te helpen realiseren.

Why: positieve bijdrage leveren aan het floreren en welzijn van alle Rotterdammers, Hagenezen, .. / positieve bijdrage leveren aan een samenleving in balans, een samenleving die liefdevol, vreedzaam en duurzaam is

How: verbinden met jezelf, met elkaar en met het grotere vanuit een holistisch mens- en wereldbeeld en met behulp van kunst en arts based learning. Kunst kan ons helpen te (her)verbinden met ons hart en onze ziel.

What: workshops, trainingen, dialoogsessies, lesprogramma’s, leertrajecten, stilteochtend, poëzieavond, artisttalks etc.

SERVICES

Spiegelen vanuit het grotere geheel. De dingen laten zien zoals ze zijn, zouden kunnen zijn en de weg waarlangs. De ogen openen, een frisse blik. Onze activiteiten bestaan uit een combinatie van:

  • Verbeelden en uitbeelden
  • Kunstwerk als metafoor
  • Alles van waarde

  PRODUCEREN

  • Leertrajecten
  • Verandersessies
  • Individu en organisatie

  FACILITEREN

  • Kaders openbreken
  • Blik verruimen
  • Creativiteit prikkelen

  INSPIREREN

  • Meervoudig kijken
  • Diagnose
  • Onder- en bovenstroom

  OBSERVEREN

  • Publiceren
  • Lezingen geven
  • Performances

  AGENDEREN

  • Multidisciplinair
  • Onderzoekend
  • Pilots ontwikkelen

  EXPERIMENTEREN

programma’s

Het Inspiratiehuis ontwikkelt programma’s voor mensen die hoofd en hart willen verbinden, die met bezieling willen leven en ervaren waarvoor ze elke dag met goede zin het bed uit springen.

 • All
 • leer- en verandertraject
 • workshop
 • visual thinking tour

ART AS MIRROR

Hier leest u meer over de methode, kunst als spiegel 

 

‘We don’t see things as they are

We see things as we are’

 

Anais Nin

 

Inspiratiehuis Rotterdam (i.o.)

Holistisch en transdisciplinair huis voor reflectie, dialoog en transformatie. Het hart van het huis is een expositieruimte voor Rotterdamse kunstenaars waarbij de kunst wordt ingezet om de ontwikkeling en verandering van mens en maatschappij in Rotterdam te helpen realiseren.>>>>>>

house-of-inspiration-2-groot

HET TEAM

Het Inspiratiehuis heeft een team voor de dagelijkse werkzaamheden.
De Stichting  heeft tevens een bestuur en een raad van toezicht voor het beleid en het toezicht daarop. Daarnaast is er een raad van advies die als ambassadeur en kennispartner optreedt tussen het Inspiratiehuis en de eigen achterban.

fototeam1

foto 3

CASEs

Strategieontwikkeling bouwbedrijf
De directie van een zelfstandige regionale eenheid van een bouwconcern wil een nieuwe strategie ontwikkelen. Directe aanleiding vormen de ontwikkelingen in de markt en een verlies aan draagvlak voor ‘deals’ buiten openbare aanbestedingen om. De organisatie moet zich meer profileren als marktpartij en heeft behoefte aan nieuwe invalshoeken om de toekomstige strategie vorm te geven.


Teamweekend team relatiebeheer
Het team heeft verschillende verschuivingen gehad en een aantal nieuwkomers en heeft een positieve stimulans nodig. Mensen kennen elkaar niet meer goed en door de verspreiding over meerdere locaties weet men elkaar ook niet altijd te vinden. Het teamweekend wil men gebruiken om op een ontspannen en originele manier met elkaar in gesprek te gaan over kernwaarden en de onderlinge band met elkaar en met het bedrijf te versterken.

BLOG

30
Mar

Wie weet een (t)huis voor het Inspiratiehuis?!

Je leest het goed. We zoeken een plek om te kunnen starten met onze programma’s.

Mocht je een inspirerende locatie weten om en nabij het centrum van Rotterdam van tussen de 300 en 600 m2. Qua ruimtes denken we aan: kleine podiumruimte, meerdere expositieruimtes, workshopruimtes (minimaal 2), eigen ruimte voor keuken, eventueel kantoor en opslag. Liefst goed bereikbaar per openbaar vervoer.

Continue Reading..

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

foto